Önce İnsan Sonra Haber

Bu hesabın altından kalkamadılar!

27. Maddeye geçici ek madde (80) eklenmesini düzenleyen maddenin müzakeresi ortya ilginç bir hesap mesaisi çıkardı.

Gündem 27 Şubat 2020 Perşembe / 1 ay önce
Bu hesabın altından kalkamadılar!

Ekleyen: Kozmiktürk

Böl işte kardeşim, kaç işçi var onu söyle sen bana...

Kozmiktürk-Haber Merkezi

Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edilen torba yasa yüzünden komisyon üyeleri zaman zaman gerildi. 27. Maddeye geçici ek madde (80) eklenmesini düzenleyen maddenin müzakeresi ortya ilginç bir hesap mesaisi çıkardı. Hem üyeler hem de bakanlık yetkilileri bir türlü aydınlığa kavuşturamadı.

Üyeleri ve bakanlık bürokratlarını terleten hesap tartışması Nilgün Ok'un, "2019 yılında asgari ücret desteğinden yaklaşık 6,7 milyon sigortalı yararlanmış durumda. 2020 yılı için de bundan yaklaşık 7 milyon sigortalının yararlanacağını öngörüyoruz. Söz konusu destek maliyetinin de…" açıklamasıyla başladı. Buna Durmuş Yılmaz'ın itirazının ardından da hararetli bir hesaplama çalışması başladı. Asgari ücret desteği eksenli bu terleten mesai dikkat çekti.

İşte komisyonda yaşanan o gerilim anları:

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Getirmiş olduğumuz 5510 sayılı Kanun’a geçici 80’inci madde ekleniyor. Diyoruz ki: 2020 yılı içinde gerekli şartlarını sağlayan işverenlere çalıştırdıkları kişi başına sektör ayrımı yapılmaksızın aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlayacağız. Bu aynı zamanda istihdamı artırmak amacıyla uyguladığımız bir asgari ücret desteği. Aynı zamanda buradaki önemli, altını çizmek istediğim de bir konu, biz buraya 75 TL aylık asgari ücret desteği verirken mutlaka ilave istihdam şartını arıyoruz, bir önceki yıla nazaran ilave istihdam şartını arıyoruz.

2019 yılında asgari ücret desteğinden yaklaşık 6,7 milyon sigortalı yararlanmış durumda. 2020 yılı için de bundan yaklaşık 7 milyon sigortalının yararlanacağını öngörüyoruz. Söz konusu destek maliyetinin de…

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – Bu insanlar, eğer bu 75 TL verilmeseydi bir kısmı işten çıkarılacak varsayımıyla mı gidiyor bu? “Şu kadar milyon kişi yararlanacak.” dediniz.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Yararlanacağını öngörüyoruz.

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – 75 TL verilmezse işveren bunları ya almayacak ya da çalışanları çıkaracak.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Hayır, hayır bir projeksiyon yapıyorlar.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Bir nebze de destek, projeksiyon yapıyoruz; aynen öyle. 7 milyon sigortalının yararlanacağını öngörüyoruz.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – İş yeri olarak ne kadar?

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – 75 TL çok önemli, o zaman 7 milyon insan işini kaybedecek yani.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Hani “etki analizi” dediniz ya, işte, ona yönelik birtakım çalışmalar yaptı Nilgün Hanım, onu söyleyeyim. Maliyeti, projeksiyonu çalıştı.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Evet, rakamları veriyorum. Gerçekten rakamları veriyorum ben de, hep burada tartışıyoruz ya “Neyi öngörüyoruz, ne olacak?” diye; ben o hassasiyeti size vermek istiyorum.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – İşveren sayısı olarak söyleyebilir misiniz? Çünkü bu, işverenlere destek de…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Aslında çok daha iyi olur, doğru.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Şöyle: 2019 yılı Ocak ile Kasım dönemindeki veri var benim elimde. 1 milyon 469 bin 695 iş yerine -2019 yılında biliyorsunuz 150’ydi- 9 milyar 324 milyon 358 bin TL tutarında destek sağlanmış.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bu rakam doğru değil Sayın Başkanım.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Ama Ocak ile Kasım…

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – İfade yanlış.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Şöyle: “7 milyon işçi.” dedi, bu rakam doğru değil yani aylık rakamları veriyor.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Sigortalıdan…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – O işçi altı ay boyunca yararlanmış diyelim ki, 600 bin her ay… Bu mükerrer olarak sayılıyor yani altı ay maaş alıyor. Her ay 600 bin kişi diyor. Olmaz, yanlış rakam.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Hayır, yararlanan sayısı, yanlış değil rakam.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar, bir saniye; yanlış rakam niye söylesin.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Hayır, her ay yararlanan…

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayın Bakanım, 1 milyon 800 bin

civarında 2018’de iş yeri sayısı var SGK’nin kayıtlarına göre. Aylık olarak belli, 1 milyon 800 bin.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – İş yeri sayısı…

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Aylık, aylık; ortalama aylık.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Hayır, işçi sayısı bu, işveren…

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Hayır, iş yeri sayısı bu.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – İş yeri sayısı farklı, işçi sayısı farklı.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) - İş yeri sayısı farklı, işçi sayısı farklı; Nilgün Hanım en son iş yeri sayısını verdi.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Bakın, 6,7 milyon sigortalı…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – “6,7 milyon işçi.” diyor ama.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – “1 milyon 700 bin” de iş yeri dediniz değil mi?

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Hayır, 1 milyon demedim.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – İş yeri sayısı?

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – “1 milyon 900 bin.” dedi.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – 1 milyon 469 bin 695.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ne o?

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Ocak-Kasım dönemi iş yeri sayısıymış.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Faydalanan işçi sayısını merak ediyoruz.

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – 1 milyon 465 bin iş yeri varsa, hepsi ilave 1 tane alsa 1 milyon 465 bin işçi istihdam eder, çarpı 75 TL.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ama her ay yararlanıyor…

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Şu rakamları biz bir görsek Sayın Başkan.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Bir dakika.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar, şöyle yapalım…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bu rakam doğru değil Başkanım. Böyle bir rakam olmaz.

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Herkes bir rakam söylüyor…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Nilgün Hanım, aynı işçi alta ay maaş alıyor. Siz her ay aynı işçiye mi maaş veriyorsunuz? “7 milyon işçi yararlandı.” diyorsunuz. Doğru değil bu rakam.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar, tamam.

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – Beş yılda yararlanmış olabilir.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hayır ama “Bir yılda yararlandı.” dedi.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Ök, bir, iş yeri sayısı; iki, yararlanan işçi sayısı…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Yani her bir TC olarak, ay ay değil.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – İşçi sayısı, her bir işçi sayısı. Ay ay değil tabii ki.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Tamam, düzeltiyorum ifademi. 2019 yılında aylık ortalama 1 milyon 500…

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Olmadı.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – 1 milyon 469 bin 695 iş yeri, aylık ortalama iş yeri bundan yararlanıyor.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Nilgün Hanım, 1 milyon 800 bin iş yeri var zaten.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Ama aylık. 2019 yılında totalde bundan yararlanan sigortalı 6,7 milyon 2019’da.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Milyon/kişi.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – 6,7 milyon kişi, evet, sigortalı yani.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Mükerrerlik yok bunda.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Yok.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Mükerrerlik var, olamaz böyle bir şey.

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – O rakam doğru… 75 TL’den yararlanamıyor.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – 1 milyon 800 bin iş yeri var…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Çok basit bir rakam var. Biner lira alsa bunlar 650 milyar yapar, biner liradan fazla alıyor. 30 milyar lira mı ödedi fon işçilere geçen yıl. 5 bin lira alıyor ortalama her işçi. Yanlış rakam.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Hayır, bendeki veriler böyle.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar, şöyle yapalım: Sayın Erdem, size mi, ilgili Genel Müdüre mi söz verelim? Genel Müdür Bey, kendinizi tanıtın, bir açıklama yapın.

SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜR VEKİLİ SAVAŞ ALIÇ – Sayın Başkanım, Komisyonun değerli üyeleri; 2016’dan 2019 sonuna kadar uygulanan asgari ücret desteği getirilen teklifle 2020’de de aylık 75 lira, günlük 2,5 lira olarak uygulanması sağlanacak eğer takdir ederseniz. Sayın Vekilin de biraz evvel dediği gibi, aylık ortalama iş yeri sayısı ortalama 1 milyon 460 bin.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Tabii, aydan aya değişebilir bu.

SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜR VEKİLİ SAVAŞ ALIÇ – Aydan aya değişebiliyor.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – 1 milyon 460 bin mi?

SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜR VEKİLİ SAVAŞ ALIÇ - Ay ay dökümü de var, ben paylaşabilirim. Yararlandırılan gün sayısına göre sigortalı sayısı –Sayın Vekilin de ifade ettiği gibi- ortalama 6,7 milyon kişi yararlandırılmış gözüküyor.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Bunda mükerrerlik yok değil mi? Yani 1 kişinin 2 defa sayılması söz konusu değil.

SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜR VEKİLİ SAVAŞ ALIÇ - Yok, değil. Yani aynı kişi 2019 Ocakta yararlandı, 2019 Şubatta da yararlanabilir, Martta da iş akdi devam ediyorsa yararlanabilir.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Yani kişi altı ay maaş alıyor, her biri…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Değerli kardeşim, 6,7 milyon kişi, her birinin ayrı ayrı TC’si olan kişiler değil mi? Yani bir mükerrerlik yok.

SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜR VEKİLİ SAVAŞ ALIÇ - Evet, evet. Ha, şöyle Sayın Başkanım: Biz verdiğimiz desteğin ortalamasına göre 6,7 milyon diyoruz. Sene içerisinde giren-çıkanlarla beraber belki 9 milyon. Yani sigortalı bazında, TC kimlik bazında ortalama 9 milyonu bulmuştur. Şu anda o veri bende yok ama biz ortalamayı aldığımız için… Şu anda elimde veri yok.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Şöyle yapalım, biraz daha somutlaştıralım: Diyelim ki 2019 yılının Ocak ayında kaç kişiymiş? Var elinizde rakamlar aylık, onları söyleyin.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Kaç ay maaş alıyor?

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Paylan, dinleyin bunu bakın.

SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜR VEKİLİ SAVAŞ ALIÇ - Başkanım, 2019 Ocak ayında 1 milyon 592 bin 596 iş yeri için toplamda…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Çalışan işçi sayısı kaç kişi?

SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜR VEKİLİ SAVAŞ ALIÇ – Onu bölmem lazım. Şöyle söyleyeyim: 180 milyon 154 bin…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Böl işte kardeşim, kaç işçi var onu söyle sen bana.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – 1 milyon 847 bin Ocak 2019’da iş yeri var zaten toplam, 1 milyon 500 bin küsuru faydalanmış zaten.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Almış, faydalanmış.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) - Nasıl bir teşvik bu, böyle bir şey olur mu?

SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜR VEKİLİ SAVAŞ ALIÇ - Başkanım, 6,9 milyon sigortalıya denk geliyor verdiğimiz gün sayısına göre.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Bakın, 6,9 milyonmuş Ocak ayında. Yani ortalama 6,7 milyon. Peki, şu soru soruluyor, diyor ki Sayın Kuşoğlu: “Türkiye’de toplam 1,8 milyon iş yeri var. 1 milyon 500 bin iş yeri nasıl bu desteği alır?”

SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜR VEKİLİ SAVAŞ ALIÇ – Başkanım şöyle: Destekten yararlanma şartları var.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – “Oran çok yüksek yani bu kadar kişinin, bu kadar iş yerinin alması mümkün değil.” diyor Sayın Kuşoğlu.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Bir gariplik var, böyle bir şey olamaz.

SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜR VEKİLİ SAVAŞ ALIÇ – Bir kere şöyle söyleyeyim: Diğer teşvik uygulamalarında olduğu gibi ilave istihdam şartı öngörülmemekle beraber bir önceki yıl Ocak ile Kasım ayları arasında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirdiği en düşük sayıdaki işçi sayısından az olmamak üzere yeni yılda bildirimde bulunması gerekiyor. Yani diyelim ki 2019 yılında Ocak-Kasım ayı ortalaması 100 işçi, 2020 Ocak ayına geldiğimizde 100 işçinin altında bildirimde bulunursa yani 99 işçi bildirimde bulunursa destekten yararlanamıyor ama 100 ve üzerinde işçi bildirimde bulunursa bu destekten diğer şartların da varlığı hâlinde yararlanabiliyor.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Peki, Savaş Bey, o zaman işçi sayılarını vermeniz lazım, oradaki artışı net olarak görmeniz lazım. Bu kadar kişi, bu kadar iş yeri teşvikten yararlanıyorsa -o şartlara rağmen- 1 milyon 500 bin küsur iş yeri yararlanıyorsa her iş yerinde 1 işçi artışı söz konusu olsa 1,5 milyon işçiye ilaveten istihdam sağlanmış demektir, çok güzel bir şey bu tabii, mutlu oluruz ama böyle bir şey yok. Değil 1 milyon 500, tam tersine çalışan sayısı, istihdam sayısında azalış var bu dönemde. Yani nasıl rakamdır, şimdi nasıl kanun çıkaracağız biz? Hakikaten azalma var yani.

SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜR VEKİLİ SAVAŞ ALIÇ – Sayın Vekilim, asgari ücret desteğinde bir önceki yılın ortalamasına ilave edilecek diye bir şart yok. Şart şu: Bir önceki yılda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen en düşük sayıdaki işçi sayısının altında bildirimde bulunulmamış olması kaydıyla bu destekten yararlanılabiliyor. Yani biraz evvel…

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – Geçen sene “25 işçi çalıştırıyor.” dediniz.

SGK SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜR VEKİLİ SAVAŞ ALIÇ – En düşük sayıda 25.

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – Bu sene bundan yararlanabilmem için diyeceğim ki: “Bu sene 27 kişi, 2 kişi daha fazla çalıştırıyorum.” Altı ay süreyle “Arkadaşım, ben geldim.”, beni aldın 1 kişi. Altı ay çalıştım, benim işime son verdin, sonra bir arkadaş daha gitti, benim yerimi onu aldın. O da yararlanır

bundan. Biz 2 kişi yararlanmış oluyoruz ama 1 işçi yararlanıyor bir yıl süreyle bundan.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – O olabilir, dediğiniz olabilir tabi.

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) - Dolayısıyla bu sayı çok az. Yüksek bir sayı bu.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Arkadaşlar, bakın, ben Sayın Yılmaz’a katılıyorum. Bence önemli olan burada sizin kaç işçi çalıştırdığınız , kaç işçi bulunduğu değil de toplam ödediğiniz miktar çünkü Sayın Yılmaz’ın ifade ettiği gibi, 1 işçi çalışabilir, iki ay sonra çıkar, onun yerine ben girerim, aslında o yıl içerisinde 2 kişi görünür. Yani dolayısıyla o kişinin, o işçinin bir yıl çalışacak gibi bir garantisi de yok. Dolayısıyla, bu sizin bahsetmiş olduğunuz aşağı yukarı 6,7 milyon -6 veya 7 milyon- kişi aslında, illaki bir yıl süreyle tam gün çalışmış kişi değil. Yani onu tespit edelim.

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) – Bu program uygulamaya konulduğu günden bu güne 6,5 milyon insan bundan yararlanmış.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Anlaşıldı değil mi Sayın Kuşoğlu. Yani buradaki şey şu…

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) - Sayın Bakanım, o zaman teşvik olmamış oluyor, bu parayı boşuna vermiş oluyoruz. Hiçbir anlamı olmamış oluyor.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN - Niye?

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Tabii, teşvik yok ortada. Teşvikten dolayı ilave bir istihdam sağlanmamış oluyor.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Hayır, orada da şöyle bakıyor ama...

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – İşçi çıkarma diyor.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN - Bir müsaade ederseniz. Benim 2020 yılında 75 liralık işçi başına destek verebilmem için 2019 yılının Ocak ayından Aralık ayına kadar geçen on iki aylık süre içerisinde -

diyelim ki en düşük işçi çalıştırdığım ay mart ayı- Mart ayında 100 kişi çalışıyorsa, diğer aylarda 100’ün üzerinde çalışmışsa en düşük olan o 100 rakamına bakıyor Çalışma Bakanlığı; eğer en düşük çalıştırdığı işçi sayısının olduğu aydaki kadar veya onun bir üzerinde işçi çalıştırmışsa, 101 kişi

çalıştırmışsa -örneğin 2020 Ocak ayında 101 kişi çalıştırıyorsa- bu destekten yararlanacak ama 99 kişi çalıştırıyorsa bu destekten 2020 yılında yararlanamayacak. Bu şöyledir: İşçi desteğinden yararlanmak için…

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Kayıt dışı istihdamı teşvik ediyorsunuz.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Hayır, kayıt dışı demeyelim de. Kayıt dışı değil aslında o. Şöyle: Diyelim ki mart ayı en düşük , mart ayında 100 olduğunu var sayalım, bir sonraki yılın ocak ayına geldik, 95 kişi çalışıyor. Bu destekten yararlanabilmesi için 100’ün üzerine 5 kişi daha ilave alacak .

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Şart.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Muhtemelen alıyordur yani böyle bir uygulamada olmuş olabilir. Ama prensip bu, değil mi?

NİLGÜN ÖK (Denizli) - Ben karıştırmadan bir şey açıklayabilir miyim?

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Buyurun Sayın Ök.

NİLGÜN ÖK (Denizli) - Hani anlayabileceğimiz gibi, şöyle: Öncelikle ben 100 kişi çalıştırıyorum. Geçen yılın bir yıllık ortalaması -ortalamayı alıyor- 99 kişi ya da 100 kişi diyelim. Bu yıl ocak ayında 100 kişi çalıştırdıysam 100 kişi için destek alabilir…

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Hayır, ortalama değil. En düşük ay değil mi?

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Hayır, en düşük ay değil bu, ortalaması Sayın Bakan.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) -Hayır, en düşük ayı dikkate alıyoruz.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Hayır, hayır. Ya arkadaşlar, teknik uzmanlara bırakalım.

CAVİT ARI (Antalya) – Kendi aranızda anlaşın. Biz gezip gelelim, siz anlaşın.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Hayır, benim anlattığım gibi arkadaşlar. Sayın Erdem, buyurun siz bir şey söyleyecektiniz.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI AHMET ERDEM – Sayın Başkanım, şimdi diyelim ki 2019 yılında en düşük 25 kişi çalıştırdık ve bunların gün sayılarını bildirdik. Ben 2020 yılında 25 kişi çalıştırıyorsam yine bu 25 kişi için bu desteği alacağım. 26 oldu, 26 için de alacağım; 27 oldu, 27 için de alacağım, hepsi için alacağım.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Tamam, işte benim söylediğim de o.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI AHMET ERDEM – Evet ama 24’e düştüğü an olmuyor.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN - Teşekkür ediyoruz.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Yani 25’in altına düşmeyeceksiniz.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI AHMET ERDEM – Burada istihdamı korumak amaç.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – İlave istihdam…

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – İlave istihdam için değil yani.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Hem korumak hem artırmak.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Sayın Kalaycı, buyurun.

MUSTAFA KALAYCI (Konya) -Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – İlave istihdam için değil yani korumak, artırmak değil yani korumak, artırmaktan ziyade korumak lazım aslında.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Korumak arkadaşlar.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Korumak da önemli artırmak da. ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – İster düşsün ister artsın verilmesi lazım. Ekonominin mantığı bunu gerektirir. Öyle kumanda ekonomisi, işte para vererek istihdam artır olur mu?

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – İşvereni desteklemek amaçlı artırılır.

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Aslında işverene bu parayı vereceğine KİT’leri kapatmayıp istihdam yaratsaydınız daha iyiydi.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Evet, Sayın Kalaycı buyurun.

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Asgari ücret artışı dolayısıyla işverenlere gelen yükün hafifletilmesine yönelik olarak 2016 yılında başlatılan asgari ücret desteği uygulamasının 2020 yılında da devam ettirilmesi düzenleniyor. Geçen yıl 500’ün altında işçi çalıştıran iş yerleri için 150 liraydı. 500’ün üzeri 101 liraydı. Rakamda biraz düşürme var. Yani aslında doğrudan bir istihdam teşviki değil. Yani işverenin bir anlamda rekabet gücünü artırma amaçlı, işçi çıkarmaya gitmesin ya da kayıt dışına gitmesin amaçlı. Biz de o gözle bakıyoruz zaten. Hem ekonomimizin rekabet gücünün olumsuz etkilenmemesi, kayıt dışı istihdama, işçi çıkarmalarına neden olunmaması bakımından bu düzenlemeyi destekliyoruz. Aslında maddenin gerekçesinde de bu çok açık ifade ediliyor. İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek amacıyla bu süreyi uzatıyor. Amaç bu.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Aynen.

MUSTAFA KALAYCI (Konya) –Tabii buradan şu çıkıyor: Bunu her ne kadar desteklemekle birlikte, istihdamın vergi yükünün yüksek olduğunu da bir anlamda ortaya koyuyor. Yani biz öteden beri çalışanların vergi yükünün hafifletilmesini savunuyoruz. Asgari ücretten vergi alınmamasını savunuyoruz.

Bir de şu durum var. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Asgari ücretteki artış esnafın ve çiftçinin ödediği primleri de artırıyor. İşte biraz önce esnaf temsilcimiz de söyledi. 1.015 lira esnafın primi var. Ona bir destek yok. Aslında bize göre çiftçinin ve esnafın da bu kapsamda desteklenmesi lazım. Yani 1.015 lirayı özellikle küçük esnaf, küçük çiftçinin hakikaten ödemesi çok zor, zaten ödeyemiyor da yani fiilen baktığımız zaman. Ama düzenlemeyi, dediğim çerçevede hem rekabet gücünü artırma hem de kayıt dışılığı, işçi çıkarmaları önleme… İlave istihdam yapmasına bir mani yok. Tabii yapacağı ilave istihdam için de destek alacak. Destekliyoruz. Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. Sayın Karabıyık, buyurun.

LALE KARABIYIK (Bursa) – Teşekkürler Sayın Başkan.

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Affederseniz, Nilgün Hanım sunumunu bitirmiş miydi?

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Evet.

BAŞKAN – Evet, bitirdi.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Biz böldük biraz herhâlde.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Evet.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – O da “Evet.”

BAŞKAN – Sayın Karabıyık da acele ediyor herhâlde biraz.

LALE KARABIYIK (Bursa) – Evet, ben yola gideceğim, bir toplantıya yetişeceğim.

BAŞKAN – Buyurun.

LALE KARABIYIK (Bursa) – Şimdi, değerli Komisyon üyeleri, şöyle bir tablo, bir hesaplama yaptığımızda tabii ki buradaki amaç ne? İstihdamı artırmak ya da istihdamı en azından koruyabilmek. Tabii gönül isterdi doğru işleyen bir ekonomide üretim olsun, istihdam yaratılsın ama mevcut hâliyle de bir istihdam desteği sağlayabilmek için, en azından koruyabilmek için işverene bir destek veriliyor fakat hatırlarsak bu geçmiş yıllarda da uygulanan bir modeldi. Son olarak 2019 yılında da uygulandı. Kişi başı günlük 5 lira, aylık 150 lira olarak bu destek verildi. Şimdi kişi başı -tabii günlük söylüyorum- 2020’de 2,5 lira ve aylık 75 liraya düşürülmüş oldu.

BAŞKAN – Doğru.

LALE KARABIYIK (Bursa) – Yani yeniden veriyoruz gibi bir şey ama geçen sene 150 idi, şimdi 75’e düştü.

BAŞKAN – Yarı yarıya düştü.

planbütçekomisyonutbmmtorbayasa