Önce İnsan Sonra Haber

Özturanlı Adalar'ın geleceği için aday

Adalar Kent Konseyi Başkanlığı'na aday olan Özturanlı, 'Konsey katılımcı, kollektif bir bütünlük içinde çalışmalı' dedi.

Diğer 27 Haziran 2019 Perşembe / 4 yıl önce
Özturanlı Adalar'ın geleceği için aday

Ekleyen: Kozmiktürk

Kozmikturk-İstanbul

Akademisyen, yazar ve program yapımcısı İskender Özturanlı 28 Haziran ve 30 Haziran da yapılacak olan Adalar Kent Konseyi seçimlerinde Adalar Kent Konseyi Başkanlığına aday oldu.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76 maddesi gereği Kent Konseyleri bir şehrin korunması, hemşehrilik bilincinin artması, sosyal dayanışma ve paydaşlık, denetleme ve denetlenme gibi yaşamın ve yerel dinamiklerin yerel yönetim ile birlikte kaynaşması adına müşterek değerleri yaratma ve sürdürmede kritik önemde.

Özturanlı, "Hiç bir oluşum, vakıf ya da Adalar üzerine ve Adaların geleceği adına ipotek koyma girişimi ile birlikte hareket etmiyorum. Ben ve oluşturacağımız heyetin hiç bir gizli acendası ve belirsiz gündemi yoktur" dedi. Özturanlı şöyle devam etti:

"Kişiliğim ve bugüne dek sürdürmekte olduğum yaşamım adına açık, doğrudan sahici bir sürecin teminatını veriyorum.

Oluşturacağımız Kent Konseyinin, Adaların ülke genelinde ve dünyada çoktan hakettiği yere gelmesi, bu eşsiz mirasın ve hoşgörülü geleceğim sürdürülmesi, umutlu ve herkesin yerini bulduğu bir geleceğe aktarılması adına çalışacağına söz veriyorum. 

Konsey bu dönemde, Adalar halkının yaşam kalitesi, yerel hizmetlere hakkaniyetle ulaşma ve sıkıntıları beraber aşma adına etkin ve açık bir koordinasyon merkezi işlevi taşıyacaktır. Ne yazık ki Bugüne dek bu işlev gerektiği kadar yerine getirilmemiştir.

Bu dönem kent konseyi, önceki dönemin aksine, herkesin, sivil toplumun ve ilgili kuruluşların, vatandaşların ve bireylerin bu oluşuma katılımını ve hakkıyla yer almasını sağlayacak bir yapıda çalışacaktır. Konsey kollektif ve katılımcı bir bütünlük içinde çalışacaktır... 

Konsey, Plan, program ve etkinliklerin mobil ve dijital ortama hemen ve karşılıklı bir şekilde sunulmasına, denetlenmesine açık olacaktır. 

Adalar ve Adalıların mutluğu, sağlığı, ortak değerleri ve refahı adına doğrudan, etkin çalışılmış ve üzerinde uzlaşmış çalışmalar üreteceğiz. Bunların sonuç vermesi adına takipçisi olacağız, hijyenden imar’a, ulaşımdan  kıyıların kullanımı ve sağlığına, yoksulluğun ve eşitsizliğin giderilmesinden eğitime dek bütün programların derhal hazırlanmasını sağlayacak, çalışmaların yerel idareye belediye Meclis’lerine sunumu, takibi ve ısrarı ile çalışacağız.

Genç, aydınlık ve gün ışığında çalışan bir yönetim kurulu ve çalışma grupları ile bunun sözünü veriyorum.

Oluşturacağımız kurul ve çalışma gruplarında herkesin temsil edileceği, herkese eşit mesafede duran, herkesi kapsayacak şekilde önyargılardan ve kibirden uzak çözüm odaklı olacağız. Bilgiyi, değeri ve hazırlıkları paylaşacağız. 
Karşılıklı güven ve geleceği inşa etme adına hiç bir oluşum ya da kuruluşa ayrıcalık ve öncelik vermeden çalışan bir yapı kuracağız.

Bunun sözünü veriyorum.

Kent Konseyi’nin dar bir alana sıkışmış ve genellikle hep aynı aktörler tarafından temsil edilen elitist bir sosyal ve kültürel etkinlik merkezi olmaktan öteye geçerek Ada halkının gerçek taleplerini, hakkını ve hukukunu koruyan, yeni kuşakları, dezavantajlı grupları ve hayatın ve kentin sahici  sorunlarını, yerel yönetime yansıtan ve çözüm arayan, samimi ve sıcak bir süreci birlikte yaşayacağımıza söz veriyorum.

Kent konseyi bugüne dek Birbirine benzer insanların toplantı yeri ve etkinlik merkezi gibi çalışmış, etkinliklerinden Ada halkının katılım sağlayamadığı, Belediye ve meclisleri üzerinde gerekli geçişleri ve kolaylıkları sağlamak adına, gerçek hak ve talepleri karşılamada yetersiz kalmış, yukarıdan aşağı buyurgan ve kapalı bir yapı arzetmiştir.

Adalar Kent Konseyi gerek ilçedeki yerel yönetim gerekse Büyükşehir meclisleri ile bir ve ortak hareket etmekle beraber gelişim, umut ve gelesi adına denetleyici, yön gösterici ve katılımcı olacaktır.

Kalkınma ve refahın sürdürülebilir bir şekilde sağlanması, Adalar’ın hak ve hukukunun korunması, doğal ve kültürel zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve herkesçe benimsenmesi adına etkinlikler, programlar, topluma umut verici vaatlerin üretildiği bir yapı oluşturmak adına söz veriyorum.

Sorunların çözümü adına herkesin katkısı ile programlar ve çözümler üreteceğiz, bu çözümlerin karar merkezleri tarafından uygulanması ve geliştirilmesi adına takibi, kurumsallaşması için bitmek bilmez bir emek ve enerji ile çalışacağız.

Üretilen hiç bir değere yabancı kalmayacağız, Adalara ait sorunlarında Çalışkan, ısrarcı ve her türlü taraf ile koordine edici bir şekilde çalışacağız.
Adaların dünya ve ülke adına taşıdığı büyük kapasiteyi kimsenin hiç bir dar grubun çıkarlarına değil bütün hemşerilerimizin ortak yaşam alanı adına ortaya çıkmasına, hiç bir dar menfaat gurubu, vakıf, topluluk veya siyasal oluşum lehine bozulmadan ortaya çıkmasına, çocuklarımıza yaşanabilir bir kent bırakma adına çalışacağımıza söz veriyorum.

Gönüllü kuruluşlar, kimsenin tekelinde değildir, yıllar yılı sürdürülecek bir tükenmez ısrar yeri değildir, değişim sağlık ve zindelik demektir, değişim özgürlük ve he defasında yeni bir umudun aranması demektir.

Sizlerden destek, katkı ve ilham alarak bu dönemin berrak, aydınlık, dürüst ve sahici bir dönem olacağına dair kamuoyuna söz veriyorum.

Oyunuzu, yüreğinizi ve inancınızı bekliyor, tercihinizin değişimden yana  olacağına inanıyorum..."

İskenderözturanlıadalarkentkonseyiaday