Önce İnsan Sonra Haber

3 bin 500 lira.. Komisyon toplantısında gergin anlar..

Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, tüm muhataplarla her şeyi istişare ederek en iyisini bulmaya çalıştıklarını ve iyi bir teklif oluşturma çabası gösterdiklerini kaydetti.

Ekonomi 30 Haziran 2022 Perşembe / 2 yıl önce
3 bin 500 lira.. Komisyon toplantısında gergin anlar..

Ekleyen: Kozmiktürk

Bekaroğlu, yapılan artışın çok düşük olduğunu savunarak, "Bu bir cinayete teşebbüstür, insanları öldürmeye teşebbüstür." dedi. Bekaroğlu'nun tepkisi üzerine komisyonda kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Kozmiktürk-Haber Merkezi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 34 maddesi kabul edildi.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilmeden önce usul üzerine söz alan muhalefet partilerinin milletvekilleri, teklifi incelemeleri için yeterli zaman verilmeden komisyonda görüşmelere başlandığı eleştirisinde bulundu.

Komisyon Başkanı Yılmaz, eleştirilere saygı duyduğunu ifade ederek, parti gruplarının ortak kararıyla erkenden toplandıklarını söyledi.

Daha sonra teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin sunumuna başladı.

Komisyonda teklifle ilgili bilgi veren AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, tüm muhataplarla her şeyi istişare ederek en iyisini bulmaya çalıştıklarını ve iyi bir teklif oluşturma çabası gösterdiklerini kaydetti.

Sigorta şirketlerince kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin hem kamu alacakları hem de menkul mal satışları açısından teminat olarak kabul edilebilmesinin önünü açtıklarını anlatan Yegin, tüketiciyi korumak, kayıt dışılığı azaltmak ve bazı özel usulsüzlük cezalarında caydırıcılığı artırmak amacıyla fatura ve fiş verilmemesi veya alınmamasına ilişkin cezalarda artışa gidildiğini bildirdi.

Yegin, KOBİ'lerin krediye erişim imkanını artıracak düzenleme yaptıklarını ifade etti.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, ortakların şirkete kendilerinden yaptıkları nakdi sermaye aktarımı dolayısıyla uygulanan istisnai indirim hakkının yeniden değerlenmesine ilişkin sınırsız olan süreyi 5 hesap dönemiyle sınırlandıklarını kaydeden Yegin, otoyol geçiş ücretini ödemeyen araç sahiplerine uygulanan para cezalarını daha kısa sürede ödemelerini teşvik eden bir düzenlemeye gittiklerini söyledi.

Yegin, Noterlik Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle, 2 defa yapılan ilana rağmen atama yapılamayan noterliğe, bulunduğu noterlikte üst sınıf veya aynı sınıf noterler arasından, isteklinin çıkmaması halinde bir alt sınıftan atama yapılarak atıl kalmış noterliklerin hizmete başlamasına imkan sağlanacağını belirtti.

AK Parti'li Yegin, üniversitelerde öğrenim görmekteyken ilişiği kesilenler ile kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırı olmaksızın yükseköğretimlerine devam hakkı getiren bir düzenleme yapıldığını söyledi.

Teklifte, 3600 ek gösterge konusundan en düşük emekli aylığının 2 bin 500 liradan 3 bin liraya yükseltilmesine kadar halkın büyük çoğunluğunun beklediği konularda da düzenleme yapıldığını vurgulayan Yegin, "3600 ek gösterge konusunda gerekli adımları atıyoruz. Yaklaşık 4 milyon kamu çalışanımızı ve 2,5 milyon emekli memurumuzun tamamını kapsayan bir formül ile hiyerarşik dengeyi de mümkün olduğunca gözeterek, bazı istisnalar dışında, genel anlamda memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artış sağlayacak bir düzenlemeyi getiriyoruz." bilgisini verdi.

Yegin'in konuşmasının ardından, teklifin geneli üzerinde görüşmelere geçildi.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, milletvekilleri teklifin geneli üzerinde söz aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, teklifle 36 kanun, bir de KHK'de değişiklik yapıldığını belirtti.

Teklifte birbiriyle ilgisi olmayan çok sayıda değişiklik yapıldığını dile getiren ve eleştiride bulunan Bekaroğlu, bazı konuların Plan ve Bütçe Komisyonu dışındaki komisyonları ilgilendirdiğini savundu.

Teklifte ek gösterge konusunda Cumhurbaşkanına yetki veren bir düzenleme bulunduğunu ifade eden Bekaroğlu, "Siz doymuyorsunuz Cumhurbaşkanına yetki vermekten ve Cumhurbaşkanı da doymuyor yetki almaktan." dedi.

Her çalışana 600 ek gösterge vermekle hem çalışılan dönemdeki maaşların hem de emekli aylıklarının kısmen iyileştirildiğini söyleyen Bekaroğlu, şöyle konuştu:

"Fakat bu iyileştirme, iktidar yanlısı medyanın propaganda yaptığı gibi binlerle ifade edilebilecek rakamlar değil hatta bir gecede benzine ve gaza verilen zamlarla ya da diğer zamlarla da mukayese edilmez. Dolayısıyla 5,5 milyon çalışana ahım şahım bir iyileştirme söz konusu değildir. Düzenlemenin asıl amacı, Sayın Cumhurbaşkanının yıllar önce bir sendikanın genel kurulunda ayak üstü verdiği bir söz olan 4 meslek grubuna 3600 ek gösterge verilmesi meselesidir. Bu meslek grupları elbette önemlidir. Eğitim, sağlık, emniyet ve din hizmetleri toplumsal refah için önemli hizmetler sunmaktadır ve yaptıkları iş, görülen hizmetlerle bunu hak etmektedirler. Fakat burada sorulması gereken temel soru şu: Diğer kamu görevlileri daha mı az önemli? Örneğin, polise 3600 ek gösterge verilirken tapu, gümrük, nüfus, tarım idaresinde çalışan memurlar niye bu haktan yararlanmasın? Aynı şekilde, imam ve müezzine 3600 ek gösterge verilirken ilçe müdürü veya il müdür yardımcısı neden 3600 ek gösterge almıyor, şube müdürü neden 3600 ek gösterge almıyor? Sistem, daha önce var olan eşitsizlik ve adaletsizliği daha da derinleştirmekte ve kamu çalışanları arasında açıkça ayrımcılık yaptığı gibi hiyerarşiyi de darmadağın etmektedir."

Bekaroğlu, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 liradan 3 bin liraya çıkarılmasının da yetersiz olduğunu dile getirdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, her yıl Meclis kapanırken bir torba yasayla karşılaştıklarını söyledi, bu torba yasada dağın fare doğurduğunu öne sürdü.

Pek çok kesimin talebi olduğunu ancak bu taleplerin torba yasada bulunmadığını savunan Paylan, "Bir tek 3600 ek gösterge düzenlemesi var ama bunun da adaleti sağlamayacağını düşünüyoruz." dedi.

En düşük emekli aylığının 2 bin 500 liradan 3 bin liraya yükseltilmesinin vicdansızlık olduğunu ileri süren Paylan, "3 bin lira eskiden paraydı, şimdi para değil. Bir kira olmuş 4 bin lira, 5 bin lira; faturalar geliyor 2 bin lira, 3 bin lira. Siz 500 lira zammı reva olarak görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Paylan, ek göstergeyle ilgili yapılacak düzenlemenin aynı işi yaptığı halde farklı statüde çalıştığı için farklı maaş alan çalışanlar arasında adaleti sağlayamayacağını savundu.

Paylan, kamuda çalışan hiç kimsenin asgari ücretin veya en düşük emekli memur maaşının 3 katından fazla maaş alamaması önerisinde bulunarak, maaş artışı isteniyorsa en düşük memur maaşının yükseltilebileceğini vurguladı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, 3600 ek göstergeyle ilgili yapılan çalışmalarda adaleti sağlama fonksiyonunu yerine getiren herhangi bir düzenleme olmadığını iddia ederek, "Bir iyileşme var fakat mevcut hiyerarşi aynen muhafaza ediliyor. Herkes üç kuruş-beş kuruş, 100 lira-200 lira, bin lira-2 bin lira; 1 basamak-2 basamak yukarıya çıkıyor fakat nispi olarak, rölatif olarak aradaki hiyerarşi hiçbir zaman yer değiştirmiyor." diye konuştu.

Sadece valilerin illerde yargı mensuplarıyla eş değer hale getirildiğini anlatan Yılmaz, yapılacak düzenlemeyle maliyetin ne olacağının da açıklanmadığını söyledi.

Durmuş Yılmaz, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 liradan 3 bin liraya çıkarılmasını "utanç verici" olarak niteledi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifin birçok konuyu kapsadığına işaret ederek, ek gösterge düzenlemesinin memurlar ve memur emeklileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Ek göstergede 600 puanlık bir artış olduğunu kaydeden Kalaycı, "Ek göstergede de kritik eşikler vardır yani aylığı bir anda daha yüksek seviyeye çıkaran 3600, 4800, 6400; bunlar emekli aylığında önemli bir sıçrama yapan eşikler. Kamu avukatları, polisler, bekçiler, uzman erbaşlar, uzman jandarmalar, din hizmetleri sınıfında çalışan yükseköğretim mezunları, sağlık hizmetlerinde çalışan yükseköğretim mezunları, bu düzenlemeyle 3600'e hak kazanıyorlar. Dolayısıyla bu çalışanlarımızın emekli aylıklarında önemli bir artış olacak." diye konuştu.

Kalaycı, en düşük emekli aylığının 2 bin 500 liradan 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin iyileştirilmesi kanaatinde olduğunu dile getirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 1994'ten bu yana ek göstergelerde kapsamlı bir düzenleme yapılmadığına dikkati çekerek, kamuoyunda beklenti haline gelmiş 3600 ek gösterge talebine cevap verilmiş olunacağını söyledi.

Ek gösterge düzenlemesinden toplam 5,3 milyon kişinin etkileneceğini aktaran Öztürk, bunun 2,1 milyonunun kamu emeklisi olduğunu belirtti.

Tüm kamu görevlilerinin katsayılarında 600 puanlık artırım yapılacağını anımsatan Öztürk, eşit ya da adil olması durumunun tartışılabileceğini ancak görevlerin zorluğu, riski gibi farklı özelliklerin de dikkate alınabileceğini söyledi.

Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin komisyondaki görüşmelerinde AK Parti ve MHP milletvekilleri, emekli aylığına ilişkin önerge sundu.

Kabul edilen önergeyle yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 3 bin 500 liraya çıkarılacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, teklif sahibi milletvekillerinin ve muhalefet milletvekillerinin en düşük emekli maaşının 3 bin liraya yükseltilmesini az bulduğunu dile getirerek, komisyon üyesi milletvekillerinin rakamın daha yüksek olması konusunda kendileriyle istişarede bulunduğunu belirtti.

Elitaş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları istişareler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları değerlendirmeler sonucunda Cumhur İttifakı olarak en düşük emekli maaşının 3 bin 500 lira olmasını komisyon üyelerinin takdirine sunduklarını kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, yapılan artışın çok düşük olduğunu savunarak, "Bu bir cinayete teşebbüstür, insanları öldürmeye teşebbüstür." dedi.

Bekaroğlu'nun tepkisi üzerine komisyonda kısa süreli bir tartışma yaşandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da alt sınırın 3 bin 500 liraya çıkartılmasının yetersiz olduğunu ifade ederek, alt sınırın açlık sınırı olan 6 bin 391 liranın üzerinde olması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, 2 bin 500 ya da 3 bin 500 lirayla geçinmenin imkansız olduğu görüşünü dile getirerek, alt sınırın asgari ücretten daha az olmamasını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, katkılara ya da eleştirilere değer verdiklerini belirterek, imkanlar çerçevesinde bir artış yapıldığını ifade etti.

Teklifin, kamu görevlilerinin ek göstergelerinde artış öngören maddeleri kabul edildi.

Buna göre, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunan personelin görev aylıklarında iyileştirme yapılıyor.

Merkezde görevli valiler, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli valiler, birinci sınıf olup 1. derecenin 4. kademesinden aylık alanların ek ödemeleri için oranlar artırılıyor.

Teklifin ilk maddesinden ayrılarak yeni bir madde olarak yapılan ihdasla, il valisi için belirlenen tazminat göstergesi, "12300" rakamının eklenmesiyle uygulanacak.

Ek gösterge cetvellerinde yapılan değişikliklere bağlı olarak Emekli Sandığı Kanunu'nda yer alan ve kaldırılan ek gösterge gruplarının yeniden belirlenmesi ile oranları artırma, ek gösterge gruplarını değiştirme veya gruplardaki ek göstergeleri yeniden belirleme konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar esas alınarak emekli aylığı veya adi malullük aylığı ödenen emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memurlarından, lise ve dengi öğrenime sahip olup emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara her ay 1200 lira tutarında ilave ödeme yapılacak.

Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirlenecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na tabi subay ve astsubayların ek gösterge rakamları da hiyerarşi, rütbe, kıdem ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirlenecek.

Akademik unvana sahip subaylar, daha yüksek olması nedeniyle Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi emsali akademik personel için akademik kadro unvanı ve dereceleri itibarıyla belirlenen ek gösterge rakamından yararlandırılacak.

Hakimler ve Savcılar Kanunu'na tabi hakim ve savcıların da ek gösterge rakamları hiyerarşi, sınıflar ve dereceler dikkate alınarak; Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetim Kurulu üyelerinin ek gösterge rakamları ile öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin ek gösterge rakamları hiyerarşi, unvanlar, kıdem ve dereceler dikkate alınarak yeniden yapılandırılacak.

Teklifle, uzman erbaş ve uzman jandarmaların ek gösterge rakamları yeniden düzenleniyor.

Birinci derece uzman erbaş ve birinci derece uzman jandarma için 3600 ek gösterge rakamı belirlendiğinden, bunların yararlanacakları ek gösterge rakamlarını sınırlayan hükümler kaldırılacak, ek gösterge rakamları, derecelerine göre yeniden belirlenecek.

Önergeyle teklifte yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanlığı ödeneğine bağlı olarak belirlenmekte olan TBMM Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakan ve TBMM üyelerinin emekli aylıklarının belirlenmesine ilişkin esaslar yeniden tespit edilerek kamu görevlilerinde olduğu gibi gösterge sistemine tabi tutulacak.

Buna göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, TBMM Başkanı veya Başbakan iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, 126.000 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yaşlılık aylığı bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, bakanlık veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevlerinde bulunanlara veya bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere, aylık bağlanmasına hak kazanmaları ve en az 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olmaları halinde, hesaplanacak aylık tutarından az olmamak kaydıyla, 115 bin 225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda emeklilik veya yaşlılık aylığı ödenecek.

TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, bakanlık veya TBMM üyeliği görevlerinde bulunanların, ilgili fıkra kapsamında yapılacak sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı hesaplamalarında 9000 ek gösterge rakamı esas alınacak.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasının bulunduğu ortak önergeyle emekli aylığı alt sınırı da yükseltiliyor.

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 3 bin 500 lira olacak.

Teklifle yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı tanınacak.

Buna göre; yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçu ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

planbütçekomisyonuendüşükemeklimaaşlarıgöstergetazminat