Önce İnsan Sonra Haber

Genelkurmay Başkanı'nın yetkisinin kaldırılmasına tepki..

Arslan, "Kural Genelkurmay Başkanının TSK'nın komutanı olma vasfını zedeleyecek ve etkisiz kılacak mahiyette olduğundan Anayasa'ya aykırıdır.

Gündem 24 Mart 2023 Cuma / 6 ay önce
Genelkurmay Başkanı'nın yetkisinin kaldırılmasına tepki..

Ekleyen: Kozmiktürk

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanının disiplin soruşturması açma yetkisini kaldıran düzenlemeye karşı çıktı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı'nın askeri personele disiplin soruşturması açma yetkisini iptal eden düzenlemeye karşı çıktı. Arslan, "Kural Genelkurmay Başkanının TSK'nın komutanı olma vasfını zedeleyecek ve etkisiz kılacak mahiyette olduğundan Anayasa'ya aykırıdır" dedi.

CHP’nin başvurusu üzerine konuyu inceleyen Anayasa Mahkemesi Genelkurmay Başkanı’nın gerekli görmesi halinde, Kuvvet Komutanlıkları ile bağlı birliklerin personeliyle ilgili disiplin soruşturmasının Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde yürütülmesi imkanına son veren düzenlemeyi Anayasa’ya uygun buldu.

Ancak AYM Başkanı Zühtü Arslan ve üyeler Hasan Tahsin Gökcan, Engin Yıldırım, M. Emin Kuz, Yusuf Şevki Hakyemez, Selahaddin Menteş karara katılmadı. Başkan Arslan yazdığı Karşı oy gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"BU KURAL ANAYASA’NIN 117. MADDESİNE AYKIRIDIR"

“Sevk ve idare yetkisinin en önemli yansımalarından biri disipline aykırı davranışların cezalandırılmasına yönelik süreci başlatma ve yürütme yetkisine sahip olmaktır.

Bu kapsamda, Silahlı Kuvvetlerin Komutanı olan Genelkurmay Başkanının emir ve talimatlarına uymayan personelle ilgili olarak gerek gördüğünde disiplin soruşturması yapamaması, onun koutası altındaki kuvvetleri sevk ve idare etme görevini  yerine getiresini ve bu yetkisini etkili şekilde kullanmasını engelleyecektir.

Bu sebeple kural, Genelkurmay Başkanının TSK’nın komutanı olma vasfını zedeleyecek ve etkisiz kılacak mahiyette olduğundan Anayasa’nın 117. maddesine aykırıdır.”

'SÖZLEŞMELİ PERSONELE İLİŞKİN DÜZENLEME'YE DE KARŞI ÇIKTI

Öte yandan AYM Başkanı Arslan, aynı başvuru içinde değerlendirilen, “Savunma Sanayi Başkanlığında çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin düzenleme”ye de karşı çıktı. Arslan gerekçesini şöyle düzenledi:

“Düzenlemede çalıştırılacak personelin istihdamına ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi öngörmektedir. Anayasa’ya göre bu hususlar kanunla düzenlenir. Yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesine de aykırıdır.”Yeniçağ

genelkurmaydisiplinyetki