15 TEMMUZ 1974  VE  SONRASI...

Kırkbeş yıl  önce , bu günlerde, Asal Şubeden, yazılı bir mesajla "Yıllık Seferi eğitime"  Çağrılmıştık. 15 Temmuz sabahı, 20 inici bölükte hazır olmamız emrediliyordu.(yanılmıyorsam 33. tabur. Yaş ilerledi rakamları ve tarihleri karıştırır oldum)
Sabah saat, 00.7.00, birliğime teslim oldum, isbatı vücut ettim. Yoklama yapıldı. Mustafa Sarıtaş isimleri okudu... 

Tabur Komutanımız, Mustafa Cahit (Kod ismi) , rahmetlik Ahmet Savalaşı, Burhan Tunayı, beni, yanına aldı ve Veli Hakkı Taşcının mevzisi MUHARREM APARTMANINA  çıktık...Ledra Palas oteli, karşımızda kale gibi..Sözde BM askerleri kontrolünde...Komutan brifing veriyor, düşman mevzilerini gösteriyor ve  yapılması gerekeni anlatıyor....
 
İLK  SİLAH SESLERİ,

Saat 07. 38 İ  gösteriyor.. Güm  Güm, tak tak tak, güm...gürültüler geliyor..Strovolos-Cuhurbaşkanlığı sarayı tarafından...

07.30  daha şiddetli patlamalar, bu kez Başpiskoposluk, Tahtel kale  yönünden...
Konuşmakta olan komutanın sözünü kesmek olmaz,ama, ."komutanım, güneyde çatışma var.." demeye kalkıştım.."tatbikat yapıyorlar." yanıtı aldım..Israr ettim, çatışmadır bu...Neden mi tahmin ettim..? Enformasyon dairesinde görevli idim ve Rum tarafındaki gelişmeleri yakından izlemek ve istihbarat  vardı görevimde...
Atinadan bir kurye gelmiş, ..Yunan askeri junta idaresinden mesaj getirmişti..Makarios almadı ve Trodosa gitti. Dönünce, ilk işi olarak , sarayındaki Yunan Muhafız ekibini uzaklaştırdı. Atina ile arası iyice açılmıştı ve durum gergindi
Bildiğim için çatışma ısrarımı sürdürdüm. Komutanım bir el radyosu bulunsun PIK istasyonuna bakalım..Emir verdi. Bir transistor getirdiler.. Açtım...Yanılmamıştım...Tok bir ses, "O  MAKARİOS İNE NEGRO  O Makarios  ine negro" deyip duryordu ve  marşlar çalıyordu.. Komutanım, Makariosu öldürdüler  diye bağırdım...Ayni ses  gürlüyor, "EDO  İ  ELLİNİKİ DEMOKRATİYA"  Aman Allahım, Elen Kıbrıs Cumhuriyeti ilan ediyorlar....dedim....Komutan  alarm emri verdi, Karargaha döndük ve  bana sürekli takip etmem emri verildi..bir kenara oturdum ve Rum radyo yayın korporasyonunu dinlemeyi sürdürdüm...

MAKARİOS SAĞDIR

Yabancı haber jansları da artık darbe olduğu haberlerini veriyor, ama Makariosun akibetini  kmse bilmiyordu...Nihayet öğleden sonra, Baftan yayın yapan bir radyo, Makariosun  kendi sesi ile duyuruyordu..."  EĞO  İME  O MAKARİOS-  O  PROEDEROS- DEN İME NEGROS  -İME ZONDANOS....."  Ben Makarios, Cumhurbalkanı etnark Makariosum. Ölmedim. hayattayım.
 HAİNLERE, İHANET EDENLERE  KARŞI HALKIMLA KARŞI DURACAYIM".....
Meğer, Cumhurbaşkanlığı sarayı  top ateşinetutulduğunda, Makarios açmayı başarmış ve Bafa ulaşmış..Destekleyenleri çoktu. Karşısında EOKA "B" cilerve Juntacılardı...

NİKOS SAMSON 

Bu arada PIK  ilan ediyor..Burası Elen Kıbrıs Cumhuriyeti, hain Makariosun yerine, kahraman Nikos Samson Cumhurbaşkanlığı  görevini üstlenmiştir.(Samson EOKA nın baş tetikcis idi-çok canlar almıştı hem İngiliz hem de Rum)

TÜRK TARAFI

Güneydeki olayları, siyasi lderlerimiz ve halkımız  endişe ile izlerken, Mücahitlerimiz savunma hazırlıklarına başlamıştı. Çünkü sonunda bizlere saldıracaklarını ve ENOSİSİ gerçekleştirmeye kalkışacaklarını biliyordu.. Radyolarımızdan, Denktaş, halkımıza sesleniyor..."kendi aralarında kavgadır. Karışmayınız. olayları yakından izliyoruz, gereken tedbirleri  alıyoruz" Türkiye ile temas halindeolunduğunuda bildiriyor, Ankara da çok yakından ciddiyetle takipettiğini bildiriyordu...Endişeli  bir  bekleyişe geçmiştik..

Artık, garantör ülke olarak Türkiyenin ve İngilterenin  müdahalesini bekliyorduk..Kulaklarımız Türkiye radyo televizyonlarında, gözlerimiz Kuzeyde, Beşparmakdağları üzerinden gelecek olanları umutla sabırsızlıkla  bekliyor,  bi<zler de mevzilerimizi takviye ediyor, yedekleri topluyoruz..