28 Şubat kararlarına sımsıkı bağlı Türk ordusunun gerçek neferleri, 20 yıldır işgal hükümeti konumunda olan ve siyasal islamcı fetöcü ortakları ile Ergenekon, Balyoz gibi operasyonlarla kendilerini ezmeye çalışan AKP’ye haddini bildiren bir bildiri yayınladılar. Ben de eklemeler yapayım dedim...

Yıllardır, içerde dışarda vatan ve millet düşmanlarıyla ülkemizin altını oyan bu iktidarın kirli emelleri aşikardır. Tek adam rejimi ile ülke kaos simsarlarının yönlendirilmesine maruz kalmıştır. Ülke içteki ve dıştaki yandaş ve rant peşinde koşan çevrelerce soyulmaktadır. 

Eski veya yeni Türkiye yoktur. Tek bir Türkiye vardır ve o da Atatürk’ün cumhuriyetçi, milliyetçi, demokrat ve laik Türkiyesidir.

Şu an ülke siyasal islamcı ve Türk milletinin aslına ters gelen bir zihniyet tarafından yönetilmektedir. Zorla ve baskı ile ele geçirdikleri ve yandaş hale getirdikleri basın ile milli iradeyi zayıflatan ve siyonizme hizmet eden bir iktidar bulunmaktadır.

Yüce Türk milleti bu iktidara haddini bildirecektir. Mavi vatanı, Türkiye’yi ve Türk dünyasını da kirli emellerini gizli ajandalar eliyle gerçekleştirmeye çalışan bu iktidardan kurtarmak ve korumak şarttır. Emekli askerlerimiz vatanı koruma ve kollama görev ve vazife anlayışı ile hareket etmişlerdir. Topluma ve devlete dair her şeyi kendi zihniyetlerine uygun bir biçimde dizayn etmeye çalışan bu siyasal islamcı sivil vesayet aklı Türkiye' ye zarar vermektedir.

Bu millet, Türk milletine ters zihniyetlere esir olmuş bu 'siyasal islamcı siyaseti' tarihin çöplüğüne gömecektir. Bu kokuşmuş zihniyetten kurtulacak Türkiye, Mavi Vatan ve güçlü Türkiye ideali için en cesur adımları işgal edilen adalarımızı özgürlüğe kavuşturarak atacaktır. Adalarımızda Yunan bayrağı değil şanlı Türk bayrağı dalganacaktır.

2002 de 235 milyar dolar olan toplam iç ve dış borçlar 640 milyar dolara, 6,5 milyar dolar olan özel sektör borcu 220 milyar dolara, 6,5 milyar tl olan hane halkı borcu 850 milyar tl ye ulaşmış ve üzerine birde 90 milyar dolarlık özelleştirme yapılarak ülkenin bütün birikimi satılmış yetmemiş geride kalan tüm değerli varlıklarımız “Varlık Fonu” adı altında rant, rüşvet, komisyondan başka bir şey bilmeyenlerin insafına bırakılmıştır. Bu da yetmemiş Türk ordusuna ait tesisler bile 25 yıllığına yabancı sermaye ve yandaş ortaklığına satılmıştır.

AKP’nin ülke yönetimindeki keyfi, liyakata önem vermeyen, siyasal islamcı kadrolaşmadan başka bir gayesi olmayan çağdışı yönetim anlayışı kabul edilemez. Bu yöntem ve siyasal islamlaşan yaşam biçimi ve zihniyetin bizi karanlığa götüreceği aşikardır.

Tarikatlar, cemaatler, hurafeler, bidatlar ve sahte hadisler ile mezhepsel düşmanlıklardan başka bir şey bilmeyen bu zihniyete artık dur demek her Türk vatandaşının görevidir. Dolayısı ile Türk mlletine ihanet eden bu iktidarın tüm uygulamaları ve yönetimi yok hükmündendir.

Yaptıkları her uygulama ve hala iktidarda kalmaları Türk milletine saygısızlıktır. Bu, sivil vesayetçi siyasal islamci zihniyetin özlemleri ve gizli ajandası ülkeyi bölmeye götürmektedir. Ege de 18 adamız bu iktidar döneminde işgal edilmiş ve Irak taki Türkmen varlığı bu iktidar döneminde kaybolmaya başlamıştır. Türk milliyetçiliği ayaklar altına alınmış, kurucu unsur olan Türk milleti alt kimlik haline getirilmiştir. D. Türkistan davası da bu iktidar dönemi Çin sermayesine satılmıştır. Mavi Vatan mücadelesi için Libya ile olduğu gibi Mısır, Lübnan ve Suriye ile anlaşmamız şart iken bu gerçek görmezlikten gelinmektedir. Binbir hile, zorla ele geçirip yandaş hale getirdikleri basın ve devletin tüm imkanlarını kullanarak kazandıkları seçimler ile kirli emellerini tek tek haince yaşama geçiren bu iktidara artık yeter demek her Türkün asli görevidir.

Son olarak, AKP iktidarının, demokrasi, hukuk ve laiklik karşıtı ve bölücü zihniyet içeren ilkel anlayışını kınıyorum. AKP zihniyeti ile siyasi ve hukuki mücadele sürecektir. Aziz Türk milleti bu siyasal islamcı sivil vesayet odaklarına gereken dersi vermiştir ve vermeye de devam edecektir. DENİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE VE MİNNETLE ANARAK, CUMHURİYETE, DEMOKRASİYE, LAİK, SOSYAL HUKUK DEVLETİNE VE MAVİ VATANA SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIMA SÖZ VERİYORUM.