Siyaset ve siyasetçilere olan güven, demokrasinin işlerliği ve istikrarı için temel bir unsurdur. Güvenli bir siyasi ortamda, vatandaşlar siyasi sürece katılır, liderlerine saygı duyar ve yasalara uyar. Bu durum, siyasi istikrara ve kalkınmaya katkıda bulunur.

Ancak son yıllarda, birçok ülkede siyasete ve siyasetçilere olan güvende bir düşüş gözlemlenmekte. Türkiye de bu trendden nasibini aldı. 

Farklı araştırmalar, Türkiye'de siyasete ve siyasetçilere olan güvenin oldukça düşük olduğunu ortaya koyuyor. Kısa bir süre önce yapılan bir ankette, Türklerin sadece yüzde 15'i siyasi partilere ve yüzde 20'si de hükümete güveniyordu. Bu oranlar, OECD ülkelerindeki ortalama güven oranlarının çok altında maalesef.

Siyasete ve siyasetçilere olan güvensizlik, birçok faktöre bağlı doğal olarak.

Türkiye'de birçok siyasi skandal ve yolsuzluk vakası ortaya çıktı. Bu durum, vatandaşların siyasetçilere olan güvenini zedelemiştir.

Türkiye siyaseti giderek daha fazla kutuplaştı. Bu durum, farklı siyasi görüşlere sahip insanlar arasındaki güveni azaltmaktadır.

Türkiye ekonomisi son yıllarda zor bir dönemden geçiyor. (zor dönemlerimiz hiç eksik olmadı) Bu durum, vatandaşların siyasi liderlere olan güvenini olumsuz etkilemektedir.

Bazı medya kuruluşlarının taraflı ve objektif olmayan haberciliği, vatandaşların siyasi sisteme olan güvenini zedeliyor. Aynı zamanda medyanın güvenilirliğini de aşağı çekiyor.

Siyasete ve siyasetçilere olan güvensizlik, birçok olumsuz sonuç doğurabilir. 

Vatandaşlar siyasi sisteme güvenmediklerinde, siyasi sürece daha az katılırlar. Bu durum, demokrasinin işlerliğini zayıflatabilir.

Popülist liderler, genellikle vatandaşların siyasi sisteme olan güvensizliğinden yararlanırlar. Bu durum, demokrasiyi tehdit edebilecek aşırı ve otoriter politikalara yol açabilir.

Siyasete ve siyasetçilere olan güvensizlik, sosyal huzursuzluğa ve istikrarsızlığa yol açabilir.

Sonuçta..

Siyaset ve siyasetçilere olan güven, demokrasinin temel taşıdır. Lakin bu güveni sağlamak için de siyaset kurumunun görevini layıkıyla yapması şarttır. Türkiye'de siyasete ve siyasetçilere olan güvenin düşük olması aynı zamanda demokrasi ve kalkınma için ciddi bir tehdit. Bu sorunun çözümü için, siyasi sistemde daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlanması, siyasetin kutuplaşmasının önlenmesi ve ekonomik sorunların çözülmesi gibi adımlar atılması gerektiğini belirtirsek yanılmayız.